Home » Generaliseret angst

Generaliseret angst

Når en person har generaliseret angst er der en vedblivende tendens til at bekymre sig om alle mulige ting. Det handler angst-pige-3således ikke om en specifik situation eller ting som personen er angst for, men kan omhandle det meste. Det kan være frygten for at der sker en ulykke, at nogle omkring en bliver syge, økonomiske bekymringer og bekymringer om fremtiden. Når personen med generaliseret angst oplever disse bekymrende tanker, vil han/hun reagere adfærdsmæssigt ved at forberede sig på mulige faretruende situationer samt planlægge en masse for at forsøge at undgå mulige faretruende situationer. Dette behov for at være beredt, kan betyde mange timers grublerier og rumination.

Typiske symptomer på generaliseret angst:

  • Bekymringstendens

  • Rumination

  • Grublerier

  • Fysiske symptomer som: anspændthed, muskelspændiger, svimmelhed, rastløshed, rysten/skælven, kvalme eller ubehag i maven

  • Søvnbesvær

  • Rastløshed

  • Opsøgende ifht. forsikringssøgende adfærd, der kan dæmpe ubehaget

  • Kontrollerende adfærd

  • Overdreven forberedelse ifht. det forestillede frygtede scenarie

I behandlingen af generaliseret angst, vil der i den kognitive adfærdsterapi være fokus på de bekymrende tanker og på den adfærd der understøtter og vedligeholde disse. Negative automatiske tankemønstre vil blive afdækket og forholdt sig til. Det vil være essentielt at arbejde med bekymringstendensen, dels at få syn for, at de evige grublerierne og bekymringer ikke har en positiv indflydelse dels hvilken adfærd der vedligeholder og støtter op omkring bekymringerne. At øve sig i at ændre adfærd både i terapi og hjemme i form af hjemmeopgaver vil indgå i terapien.

Nina: 42492017, Nikolaj: 29829174

Kontakt/Book tid

Personfølsomme oplysninger:

Vi anbefaler at du skriver dit tlf nummer, så vi kan ringe til dig. Vi anbefaler, at du beskytter dine personlige data, ved ikke at skrive personfølsomme oplysninger på mail med mindre du selv har sikker, krypteret mail som vi har. Du kan stille spørgsmål og fortælle nærmere om dine udfordringer, vanskeligheder og ønsker til forløb når du taler med os i telefon.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Mvh. Nina og Nikolaj