Home » Panikangst

Panikangst

Panikangst er en angstlidelse der kendetegnes ved en pludselig opstået voldsom angst. De fysiske symptomer ved angst-pige-3panikangst kan opleves meget kraftige og skræmmende, hvilket gør at man føler man går i panik, heraf betegnelsen.

Panikangst opstår oftest på baggrund af allerede frygtede situationer, men nogle oplever også at angsten kan komme pludseligt og uventet i situationer man ikke forbandt med angst.

Typiske symptomer ved panikangst:

  • Trykken for brystet
  • Frygten for at dø

  • Kraftig hjertebanken

  • Rysten og en følelse af gummiben

  • Svimmelhed

  • Kuldegysninger eller svedetur

  • Følelse af åndenød eller kvælningsfornemmelse

  • Uvirkelighedsfornemmelse

  • Prikkende eller sovende fornemmelser i hænder og fødder

  • Uro og smerter i maven eller kvalme

Kognitiv adfærdsterapi er meget effektivt i behandlingen af panikangst. Behandlingen for panikangst vil typisk indebære, at terapeut og klient sammen undersøger, hvilke angste tanker der er forbundet med panikangsten og hvilken adfærd der er knyttet hertil for at sikre sig imod at angsten opstår eller for at den kan holdes ud. Således bliver de vedligeholdende faktorer identificeret. Det hjælper klienten til at forstå, hvorfor angsten ikke går væk. Klienten vil få viden om, hvad der sker i kroppen under et angstanfald og forstår at det er en normal og ufarlig reaktion når vores system tror at vi er i fare. Terapeut og klient udfordrer i fællesskab forventninger og antagelser om, at angstanfaldene er farlige. Det styrker klienten i at kunne forholde sig mere realistisk til angsten og de fysiske fornemmelser der opstår ved et angstanfald.

Der laves en plan for at klienten i små gradvise trin kan udfordre de frygtede situationer. Der udarbejdes øvelser der prøves af i selve terapien samt øvelser som testes af derhjemme i mellem sessionerne. Disse kan bl.a. indeholde at fremkalde ubehagelige symptomer, således at klienten vænner sig til disse og indlærer at de er ufarlige.

Såfremt der er behov for det, tilbyder vi gerne at tage med ud og øve de ubehagelige og frygtede situationer med klienten, eksempelvis træning i at tage offentlige transportmidler. Såfremt der er behov for hjemmebesøg, er der også mulighed for dette.

Nina: 42492017, Nikolaj: 29829174

Kontakt/Book tid

Personfølsomme oplysninger:

Vi anbefaler at du skriver dit tlf nummer, så vi kan ringe til dig. Vi anbefaler, at du beskytter dine personlige data, ved ikke at skrive personfølsomme oplysninger på mail med mindre du selv har sikker, krypteret mail som vi har. Du kan stille spørgsmål og fortælle nærmere om dine udfordringer, vanskeligheder og ønsker til forløb når du taler med os i telefon.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Mvh. Nina og Nikolaj