Home » Socialangst

Socialangst

Socialangst er en hyppig lidelse og undersøgelser viser, at omkring 13% i løbet af deres liv vil udvikle socialangst. Deangst-pige-3 fleste udvikler lidelsen i teenageårene.

Socialangst er angst i samvær med andre mennesker, såvel ved interaktionen med andre som ved den blotte tilstedeværelse og frygten for at optræde pinligt og blive bedømt negativt. De fleste kan nikke genkendende til at opleve mere eller mindre frygt i sociale situationer. Der er tale om socialangst, når bekymringerne tager overhånd, når man undgår sociale situationer på grund af angsten eller angsten forstyrrer ens hverdagsliv (skole, arbejde, socialliv og andre rutiner) væsentligt.

Det er forskelligt, hvornår personen med socialangst oplever angsten – det kan være i større forsamlinger, tomands-samtale eller i grupper af forskellig størrelse.

Socialangst optræder i forskellige grader, men er en tilstand der giver personen meget ubehag. Af den årsag, vil personer med socialangst ofte undgå situationer der kan vække angsten eller anvende sikkerhedsadfærd som strategi for at kunne klare at være i den sociale situation. Sikkerhedsadfærden kan være at man har en støttende person med til alle sammenhænge, har solbriller på for ikke at skulle kigge nogen i øjnene, bruger makeup for at skjule rødmen, sidder ned eller skjuler sine hænder for at skjule at man ryster, har gennemtænkt utallige scenarier og mulige samtaleemner forinden situationen for at være forberedt. Sikkerhedsadfærden er med til at fastholde personen i angsten, da den vedligeholder et selvfokus og forhindrer personen i nogensinde at få en oplevelse af at kunne mestre situationen.

Typiske symptomer på socialangst:

  • Angst for samværet med andre

  • Frygt for at komme til at opføre sig pinligt

  • Frygt for at blive gjort til grin

  • Stort selvfokus i sociale sammenhænge

  • Sikkerheds- og undgåelsesadfærd i de sociale situationer

  • Stor grad af selvkritik

  • Angst for at ryste, rødme, svede, få trang til pludseligt toiletbesøg bl.a.

  • Social isolering

  • Forberedelse i forbindelse med sociale sammenhænge

I den kognitive adfærdsterapi vil der ved angstlidelser være fokus på, at undersøge tanker der understøtter og er forbundet med angsten samt undersøge den adfærd der vedligeholder og intensiverer angstens onde cirkel.

Negative tanker og tolkninger undersøges og udfordres og vi vil ligeså i fællesskab undersøge, hvilken sikkerhedsadfærd- og undgåelsesadfærd der er tilstede, for at disse kan udfordres i form af eksponering.

Der arbejdes med adfærdseksperimenter, således at klienten med socialangst erfarer at hendes/hans forestillinger er overdrevne og forvrængede – som følge af aktiveringen af trussels- angstsystemet pga. opmærksomhedens fokus og tidligere angstoplevelser/negative erfaringer i sociale situationer.

Indsigt i og ændringer af, dysfunktionelle leveregler og basale antagelser vil også indgå i terapien.

Nina: 42492017, Nikolaj: 29829174

Kontakt/Book tid

Personfølsomme oplysninger:

Vi anbefaler at du skriver dit tlf nummer, så vi kan ringe til dig. Vi anbefaler, at du beskytter dine personlige data, ved ikke at skrive personfølsomme oplysninger på mail med mindre du selv har sikker, krypteret mail som vi har. Du kan stille spørgsmål og fortælle nærmere om dine udfordringer, vanskeligheder og ønsker til forløb når du taler med os i telefon.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Mvh. Nina og Nikolaj